April 27, 2022             4-8 PM           Ponce City Farmers Market            Atlanta, GA

May 7, 2022                10-11 AM       Serenbe Yoga            Chattahoochee Hills, GA

June 10, 2022              4-7 PM          Lilburn Farmers Market                   Lilburn, GA

Past performances

June 4, 2021               4-7 PM           Braselton Farmers Market          Braselton, GA 

June 18,2021              730-815 PM    Suwanee Summer Porch Jam     Suwanee, GA   

                                                           Drum Circle to follow at 830 

July 9, 2021                 4-7 PM           Lilburn Farmers Market                  Lilburn, GA   

July 23, 2021               330 PM          World Flute Society Virtual Conference    

August 20, 2021          4-7 PM           Lilburn Farmers Market                  Lilburn, GA     

August 28, 2021          830 AM-12     Peachtree Road Farmers Market   Atlanta, GA             

October 9, 2021          1-2 PM           Oakhurst Porchfest                        Decatur, GA